SK EN DE PL HU

O penzióne

Penzión KISKA sa nachádza priamo v centre historického spišského mesta Kežmarok v tesnej blízkosti stredovekého hradu. Budova penziónu KISKA (bývalý meštianský dom) je postavená na stredovekom základe, ktorá v 17.storočí bola renesančne upravená a koncom 19.storočia bola realizovaná historizujúca prestavba, ktorá sa najviac prejavila na úprave hlavnej fasády.Celý objekt prešiel úplnou rekonštrukciou v roku 2008 a momentálne patrí k jedným z najkrajších objektov v Kežmarku.

HISTÓRIA

Kežmarok je jedným z centier spišského regiónu, regiónu s bohatou históriou a množstvom kultúrnych a historických pamiatok. Je tiež sídlom okresu. Nachádza sa neďaleko Vysokých Tatier, v nadmorskej výške 630 m nad morom. Kráľovské mesto Kežmarok dostalo práva od uhorského kráľa Béla IV. v roku 1269 no už pred tým tu jestvovalo slovansko-nemecké osídlenie.

Mesto Kežmarok vzniklo pravdepodobne zo štyroch osád - z osady pri kostole sv. Michala Archanjela, osady Sasov pri kostole sv. Alžbety, osady pri kostole (dnes Bazilike Minor) sv. Kríža a osady Petra - Pavla Ako slobodné mesto získalo viaceré hospodárske i politické privilégiá - napr. právo dvoch výročných trhov, právo používať erb, ktorý sa do dnešných dní veľmi nezmenil.

Výhodná poloha mesta pri dôležitých obchodných cestách urýchlila jeho hospodársky rozvoj. V 15. - 19. storočí tu pracovalo 40 remeselníckych spoločenstiev - cechov. Po celej Európe preslávili Kežmarok farbiari, stolári, tkáči, súkenníci, ihlári a zlatníci.

Súčasťou histórie mesta boli časté boje - v kežmarskom chotári sa odohralo celkove trinásť vojen - jedna vyše storočná s blízkou Levočou a druhá takmer 250-ročná, ktorú viedlo mesto s vlastným hradom Vyše sedem storočí existencie Kežmarku poznačilo i jeho architektúru, ktorá počnúc románskym slohom obsahuje každý stavebný štýl Od roku 1950 je historické jadro Kežmarku vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Na Slovensku je ich celkovo 17. V roku 1991 bola obnovená tradícia výročných trhov. V lete sa koná známe Európske ľudové remeslo (EĽRO) a v zime Vianočný trh.

Viac na www.kezmarok.sk alebo www.kezmarok.net
levoca.penzionkiska.sk
levocskadolina.penzionkiska.sk
Copyright © 2014 | Created by Created by RB Team | www.rbteam.eu